Cuộc Thi “Lăng Kính HTT 2021”

Nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên sau những giờ học tập, tôn vinh nét đẹp của sinh viên trong học tập và hoạt động, là cơ hội cho học sinh-sinh viên ghi lại..