Cơ cấu tổ chức

Bộ máy cán bộ, giảng viên với chất lượng cao của chơi bài tiến lên miền nam với 90% có trình độ Đại học và sau Đại học là tiền đề để đào tạo nên những lớp sinh viên với chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội